Biography

Mechthild Schmidt Feist là Phó Giáo sư Truyền thông Kỹ thuật số và Phương tiện tại Đại học New York. Với nền tảng mỹ thuật và lịch sử (tại trường Universität der Künste, Freie Universität Berlin), Mechthild đã làm việc trong lĩnh vực phương tiện kỹ thuật số với tư cách là nghệ sĩ và người thiết kế từ khi cô nhận giải học bổng DAAD và Whitney Museum fellowship giữa những năm 80. Các tác phẩm liên ngành của cô cộng gộp cả không gian thực và ảo trong hội hoạ, ảnh chuyển động, và không gian 3 chiều. Chủ đề quan tâm hiện tại của cô liên quan tới vấn đề đạo đức và tính bền vững trong xã hội tiêu dùng của chúng ta.