Biography

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại  CalArts năm 2003, Matt Lucero đã có tác phẩm triển lãm ở nhiều nơi trên thế giới như Harris-Lieberman, New York, Lombard Freid, New York, LAXART, Los Angeles và Orange County Museum of Art trong California Biennial  2008.