Biography

Mat Logan (1990, Nelson, New Zealand)

Mat Logan tốt nghiệp chuyên ngành điêu khắc tại Trường Mỹ Thuật, Đại học Canterbury, 2012. Anh đã triển lãm tại các địa điểm công cộng và các không gian dành cho nghệ sĩ. Anh còn tham gia chương trình nghệ sĩ lưu trú tại Làng Nghệ sĩ Đài Bắc, Đài Loan, 2013.

Logan sử dụng nhiều vật liệu khác nhau gồm các vật liệu sẵn có và vật liệu biến đổi để mô tả các khía cạnh khác nhau của các nền văn hoá và địa điểm anh đã đặt chân đến. Các tác phẩm của anh thường chỉ sử dụng một vài thành tố, chúng mang sự vui vẻ và nhẹ nhàng song song với nỗi u sầu và căng thẳng.

http://www.matlogan.com/