Biography

Marie David là nhà sử học nghệ thuật người Pháp có những mối quan tâm tới điện ảnh thử nghiệm, những chiếc tủ của trí tò mò, nghệ thuật mang tính tưởng niệm và những vấn đề về giới trong trình diễn. Sau khi hoàn thành bằng Thạc sĩ về Lịch sử nghệ thuật ở Học viện nghệ thuật Courtauld ở London năm 2014 cô làm việc với tư cách trợ lý nghiên cứu tại gallery Didier Aaron (London), là đồng giám tuyển và tác giả cộng tác cho CAPC Bảo tàng nghệ thuật đương đại ở Bordeaux.