Biography

Maria Fernanda Plata lấy bằng cử nhân nghệ thuật từ Đại Học Los Andes, Colombia, và bằng thạc sỹ nghệ thuật từ Trường Nghê thuật và Thiết kế Chelsea, London. Một vài triển lãm đáng chú ý gần đây của cô bao gồm ‘Imperfect Idler or When Things Disappear’, BIACI, Cartagena de Indias, Colombia, 2014; ‘Pender’ (solo) Galería Casas Riegner, Bogotá, Colombia, 2013; ‘Bienal de Artes plásticas de Bogotá’, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Bogotá, Colombia, 2012; ‘Apuntes sobre la ciudad, ArtBo, Proyectos Individuales ArtBo’ Bogota, Colombia, 2012; ‘Tracing Time’, Josee Bienvenu Gallery, New York, USA, 2012; Zona Maco Sur Proyectos Individuales, México City, Mexico, 2011 và ‘La Buena Vida’, 42 Salón Nacional de Artistas, Santa Marta, Colombia, 2010.