Biography

Marco Kusumawijaya là một kiến trúc sư và nhà đô thị học. Ông đã tốt nghiệp đại học Parahvangan tại Bandung (Indonesia), và đại học Leuven tại Leuven (Bỉ).

Ông đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Đô Thị Rujak (RCUS) vào năm 2010 và giữ cương vị giám đốc cho đến nay. Mục tiêu của RCUS là hỗ trợ các thành phố và địa phương thay đổi theo hướng bền vững sinh thái, dựa trên hợp tác đồng-sản xuất tri thức (co-production of knowledge). RCUS nghiên cứu, vận động chính sách và  tiến hành các dự án cụ thể trong lĩnh vực này. Từ năm 2013 RCUS đã sở hữu và đồng quản lý một trung tâm học tập phát triển bền vững “Bumi Pemuda Rahayu” ở Yogyakarta. Các chương trình của trung tâm này dựa trên hoặc tạo ra tương giao giữa nghệ thuật, cộng đồng và sinh thái.

Cá nhân Marco cũng hoạt động như một nhà tư vấn thiết kế kiến trúc, đô thị, quy hoạch nông thôn, và các dự án phát triển nhấn mạnh vào sự tham gia của cộng đồng, sinh thái bền vững và đồng sáng tạo.

Ông đã tham gia nghệ thuật dưới các vai trò nhà sản xuất và curator, là chủ tịch và giám đốc của Jakarta Arts Council (tháng 7/2006 – tháng 1/2010). Ông là cây bút tích cực và thường xuyên luận đàm về hầu hết các vấn đề liên quan đến đô thị.

Từ tháng 4 – tháng 6/2008, ông là nhà nghiên cứu tại Trung tâm MAK về Nghệ thuật và Kiến Trúc Los Angeles, và từ tháng 9 – tháng 11, 2009, tại International House of Japan, Tokyo.