Biography

Hiện đang hoàn tất cấp bậc MFA chuyên ngành Minh họa tại Trường nghệ thuật ở thành phố New York và sở hữu bằng Cử nhân Thiết kế đồ họa từ trường Đại học Limkokwing tại Malaysia, Lys Bùi đã phát triển một loạt các tác phẩm sáng tạo kéo dài và kết hợp giữa tính thử nghiệm và tính thương mại trong nhiều năm qua. Các tác phẩm của Lys đã được trưng bày gần đây trong các triển lãm nhóm, bao gồm Crying Child và The Book Show ở New York và The Primacy of Drawings, ở địa/ Project tại TP HCM.
http://www.too-too-personal.com