Biography

Lý Trang là một nhà soạn nhạc và nghệ sĩ âm thanh hiện đang sống tại Hà Nội, Việt Nam. Cô đã sản xuất nhạc và thiết kế âm thanh được 3 năm. Trang tạo ra các tác phẩm âm thanh của mình từ sáo, thanh âm, các vật có sẵn, các tổ hợp vật chuyển động, và các nhạc cụ truyền thống từ các dân tộc khác nhau ở Việt Nam. Cô quan sát và phản chiếu thực tại và các vấn đề văn hoá xã hội qua các khám phá âm thanh đầy sáng tạo, mở đường cho sự ảo tưởng về hình ảnh động mà cô xem như là nền tảng văn hoá.