Biography

Ly Hoàng Ly (b. 1975, Hà Nội, Việt Nam) là một nghệ sĩ thị giác, một nhà thơ và một nhà biên tập sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1999. Cô nhận được học bổng Fulbright và tiếp tục chương trình Thạc sĩ Mỹ thuật của mình tại Học viện Nghệ thuật Chicago (SAIC), khoa điêu khắc vào năm 2013. Ly Hoàng Ly thực hành với nhiều chất liệu khác nhau, từ thi ca, hội hoạ, video, trình diễn, sắp đặt, và nghệ thuật công cộng. Thực hành nghệ thuật của cô gợi lên những câu hỏi về tình trạng của loài người, như vấn đề di cư và sự biến thiên của danh tính. Ngoài việc là một nghệ sĩ nữ tiên phong trong nghệ thuật trình diễn tại Việt Nam, Ly Hoàng Ly còn là nhà thơ có tiếng, và đã nhận được cơ số giải thưởng trong và ngoài nước cho tác phẩm của mình. 

 

Ly đã tổ chức các triển lãm rộng rãi ở trong và ngoài nước. Một số triển lãm tiêu biểu của cô bao gồm “Bruised: Art Action and Ecology”, RMIT Gallery, Melbourne, Australia (2019), “Người (được) ngắm, Sàn Art, Thành phố Hồ Chí Minh (2018) ; triển lãm cá nhân tại The Factory Contemporary Arts Centre, Thành phố Hồ Chí Minh (2017); “Blood, Sweat and Tears”, Saatchi Gallery, Luân Đôn, Anh (2017) ; “Zonas Grises – Grey Zones”, Museo de Antioquia, Colombia, (2016-2017) ; và “Mở”, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam (2016).