Biography

Luu An, tên thật là Phan Trọng Nghĩa, từng theo học trường Đại học Kiến Trúc TP Hồ Chí Mình và Đại học Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh tuy không tốt nghiệp. Thấy mình không phù hợp với các hệ thống đào tạo chính thống, từ 2014 Luu An chọn học và thực hành nghệ thuật bằng cách tham gia các buổi học, trò chuyện về nghệ thuật được tổ chức ở các không gian văn hoá độc lập và làm trợ lý cho nghệ sĩ. Năm 2016 Luu An hỗ trợ nghệ sĩ Ưu Đàm với một tác phẩm sắp đặt trong triển lãm Body/Play/Politics ở bảo tàng Yokohama, Nhật Bản. Năm 2017—2018 Luu An tham gia dự án Bàn Lộn của nghệ sĩ Nhung Đinh như một hoạ sĩ minh hoạ và trợ lý cho triển lãm LipXinh với vai trò lắng nghe và chia sẻ cùng cộng đồng LGBTQ+. Tự nhận mình thuộc về cộng đồng Queer vốn bị lề hoá từ tiếng nói cho đến cách sống và cách thực hành, Luu An chọn cho mình phương thức tiếp cận dè chừng, cân nhắc, như cách đã đặt lại tên của mình, vẽ lại ngôn ngữ, đi đằng sau những hiện hoá và sưu tầm, lưu trữ những tư liệu lịch sử, những câu chuyện bên lề, những gì ký ức chính thống đã bỏ quên. Song song đó, Luu An còn vẽ tranh minh hoạ và tranh tường để mưu sinh. Năm 2020 Luu An tương tác với không gian triển lãm của nhiếp ảnh gia Võ An Khánh tại Sàn Art và hỗ trợ nghệ sĩ Nhung Đinh làm tuần lễ bảo tàng Queer tại đây.