Biography

Lian Ladia là người giám tuyển và hoạt động xã hội. Cô đồng sáng lập Planting Rice, một dự án giám tuyển thành lập tại Manila, Philippines, bao gồm các thảo luận về nghệ thuật đương đại ở Đông Nam Á thường không sẵn có trong ấn phẩm chính thống. Cô đã hoàn thành bằng thạc sĩ về nghiên cứu giám tuyển tại Đại học Bard với học bổng của Hội đồng Văn hóa châu Á (Asian Cultural Council) tại New York. Cô cũng từng tham gia chương trình giám tuyển de Appel ở Amsterdam. Cô đã giám tuyển triển lãm và tổ chức chương trình công tại Bảo tàng Jorge Vargas (Manila), Bảo tàng Stedelijk (Amsterdam), de Appel (Amsterdam), Bảo tàng nghệ thuật Berkeley và Lưu trữ phim Thái Bình Dương (Berkeley), NTU CCA (Singapore), BACC (Bangkok), The Hessel Museum (New York) và ISCP (New York), vv. Công việc và nghiên cứu của cô tại San Francisco về nghệ sĩ trừu tượng biểu hiện người Mỹ gốc Philippines Carlos Villa, sẽ xuất hiện tại Phòng trưng bày Quốc gia Singapore ở Singapore Biennale 2019.