Biography

Lê Thị Diễm Thuý là một cây bút và nghệ sĩ trình diễn solo. Tác phẩm của cô, “Red Fiery Summer” (Mùa Hè Đỏ Lửa), “những cơ thể giữa chúng ta” và “Carte Postale” đã được giới thiệu tại, cùng những chủ đề khác, tại Bảo tàng nghệ thuật Hoa Kỳ Whitney tại Philip Morris, Hoa Kỳ; Liên hoan Quốc tế của các Nữ kịch tác gia ở Galway, Ireland; Nhà Hát Vineyard tại New York City; và Nhà hát Crowley tại Marfa, Texas.