Biography

Lê Phương Nhi (Sam) là nghệ sĩ trình diễn và thực hành nghệ thuật sắp đặt tại Sài Gòn, Việt Nam. Cô khám phá các chủ đề về Cái tôi, Không gian, và Thời gian thông qua những chất liệu và vật thể quen thuộc tiềm tàng ý nghĩa ẩn dụ. Các tác phẩm của cô mang yếu tố con người và tập trung vào dạng thức trừu tượng và hữu cơ. Nhi xem nghệ thuật trình diễn như một thực hành tâm linh và mong muốn tạo ra một không gian an toàn nơi khán giả của cô có thể đối mặt với cái tôi và bản ngã của chính họ. Khám phá những phương pháp trải nghiệm nghệ thuật mới cho khán giả là chủ đề chính và lâu dài mà cô quan tâm. Cô tạo ra một không gian nơi người xem có sự làm chủ nhất định và đưa họ tham gia vào thực hành nghệ thuật. Thông qua đó, hy vọng mỗi khán giả sẽ hình thành ý niệm cảm nhận nghệ thuật cho riêng mình, để cuối cùng, tìm thấy nhiều kết nối hơn với nghệ thuật.