Biography

Lao Động Nghệ Thuật = nghệ thuật + thí nghiệm = nghệ thuật + lực lượng lao động

Lao Động Nghệ Thuật, gồm 3 thành viên chính: nghệ sĩ thị giác Trương Công Tùng, Phan Thảo Nguyên và curator/ cây viết Arlette Quỳnh-Anh Trần, làm việc giữa nghệ thuật thị giác, khoa học xã hội và đời sống, nhằm tìm hiểu kiến thức mới thông qua hoạt động nghệ thuật và văn hoá.
http://www.artlaborcollective.net/