Biography

Kim là một vũ công độc lập sống tại Sài Gòn, cựu nhóm trưởng của La Différence. Thực hành của Kim là sự kết hợp giữa chuyên môn Hip-Hop/Popping với nhiều thể loại khác, đặc biệt là múa đương đại và nghệ thuật trình diễn, như một cách để lạ hoá phong cách nhảy của mình và khám phá những chuyển động mới. Kim quan tâm đến không gian và câu chuyện cá nhân được thể hiện trong chuyển động cũng như kết nối giữa người trình diễn và người xem. Chuyển động của Kim là sự kết hợp giữa những giấc mơ và những đối thoại thường nhật với cơ thể mình, với những chấn thương của nó. Chuyển động của Kim là những trò chơi với một khối năng lượng tồn tại ở mọi hình dạng, chất liệu và có thể hoá thân thành mọi vật thể, mọi câu chuyện. Khi nhảy, Kim tập trung vào bản năng.