Biography

Khadim Ali sinh năm 1978 tại Quetta, Pakistan. Từ 1998-99, ông học vẽ tranh tường và thư pháp tại Tehran, Iran. Ông lấy bằng Cử nhân Nghệ thuật tại trường Nghệ thuật Quốc gia, Lahore, Pakistan (2003), nơi ông học vẽ tiểu hoạ truyền thống. Chuyển đến Sydney vào năm 2010, ông lấy bằng Cao học tại trường Mỹ thuật, Đại học New South Wales (2012). Hiện tại Ali đang sống và làm việc tại Sydney, Quetta, và Kabul.