Biography

Karen-Thảo Nguyen La là một nghệ sĩ đa ngành và nhà thiết kế từ Vancouver, Canada, Cô hiện cư trú ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam để tìm hiểu về gốc gác của mình. Thực hành nghệ thuật của cô thường men theo khám phá đường biên giữa các mảnh ghép khác nhau trong cùng một thân phận. Từ trải nghiệm những hoạt động thường nhật giữa công cộng hoặc chốn riêng tư, từ làm việc đến nghỉ ngơi, cô bắt rễ vào đấy và định hướng cho công cuộc nghiên cứu của mình đầy tính thể nghiệm thực tế. Cô lắng nghe, quan sát và tham gia chúng—nhằm thăm dò tính đa nguyên của cơ thể, hoạt động và sự vật—dựa trên từng hoàn cảnh xã hội, kinh tế, địa lý và lịch sử.