Biography

Jun Nguyen-Hatsushiba là một nghệ sỹ, được đại diện bởi  Mizuma Gallery, Tokyo, Nhật Bản và Lehmann Maupin, New York, Mỹ.