Biography

José Roca là một curator làm việc từ Bogota. Hiện tại ông là curator bổ sung của Estrellita B. Brodsky tại mảng Nghệ thuật Mỹ La Tinh tại Tate, London, và giám đốc nghệ thuật của FLORA ars+natura, một không gian độc lập dành cho nghệ thuật đương đại tại Bogotá. Ông giữ chương trình nghệ thuật tại Banco de la República ở Bogotá kéo dài được trong một thập kỷ. Roca là đồng phụ trách của I Poly/graphic Triennial tại San Juan, Puerto Rico (2004), Biennale lần thứ 27 tại São Paulo, Brazil (2006) và Encuentro de Medellín MDE07 (2007), và là giám đốc nghệ thuật của Philagrafika 2010,Triennale quốc tế kỷ niệm kỹ thuật in đương đại tại Philadelphia. Ông nằm trong ban giám khảo trao giải tại Biennale Venice lần thứ 52 (2007), và là curator chính của 8 Bienal do Mercosul tại Porto Alegre, Brazil (2011). Ông là tác giả của Chuyển hoán chính trị: Nghệ thuật tại Colombia 1992-2012,  Dệt nước: Biên niên sử những dòng sông, xuất bản bởi Bard Graduate Center tại New York kết hợp với triển lãm Dệt nước: Dòng sông tại Văn hoá vật chất và thị giác đương đại Colombia (2014).