Biography

John Monteith, nghệ sĩ thị giác người Canada sinh năm 1973, hiện sống và làm việc giữa New York, Berlin và Toronto. Tác phẩm của John Monteith đã được triển lãm tại Tate Modern, London, X Initiative, New York, The New York Art Book Fair at PS 1, O’Born Contemporary, Toronto, and Galerie Wenger, Zurich và nhiều nơi khác. Tranh vẽ và ảnh của ông nằm trong nhiều bộ sưu tập quốc tế quan trọng.