Biography

Johanna Calle sinh năm 1965 tại Bogota, nơi cô hiện sống và làm việc. Calle có bằng Thạc sĩ Mỹ thuật từ trường Nghệ thuật Chelsea, Luân Đôn, năm 1993 và bằng Cử nhân Nghiên cứu Nghệ thuật, Đại học Los Andes, Bogota, Colombia, 1989. Các triển lãm gần đây bao gồm ‘Tác phẩm Mới của Johanna Calle’, Marilia Radzuk Gallery, Sao Paolo, Brazin, 2012; ‘Dấu hiệu’, Casas Reigner Gallery, Bogota, Colombia, 2011; ‘Chìm lặn: Một tranh vẽ tiếp cận sự Nam tính’, Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Latinh, Long Beach, USA, 2011; và ‘Có thể lý giải’, Casas Reigner Gallery, Mexico City, Mêhicô, 2010.