Biography

Inrasara sinh năm 1957 tại Ninh Thuận, làng Chakleng, làng cổ nhất của Chăm, là đứa con Chăm sống và viết giữa hai dòng văn hóa Chăm – Việt. Làm thơ  và sưu tầm văn học dân tộc từ thuở Trung học, mãi tuổi tứ thập ông mới in công trình nghiên cứu đầu tiên: Văn học Chăm khái luận (Giải thưởng CHCPI, Sorbonne) và in tập thơ đầu tay: Tháp nắng (1996, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam). Ông cùng với vài trí thức Chăm ra đặc san Tagalau, sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu Chăm, để bảo tồn tinh hoa văn hóa dân tộc. Sau 12 năm, Tagalau giới thiệu nhiều các cây bút mới góp mặt trên diễn đàn văn học cả nước. Làm thơ là chính, vài năm qua, ông dấn mình vào lĩnh vực tiểu luận và phê bình văn học. Đối với ông, “Phê bình Lập biên bản” là phê bình ý hướng đạp đổ bức vách ngăn văn học ngoại vi với trung tâm, đấu tranh cho mọi dòng văn chương, mọi khuynh hướng sáng tác tồn tại công bằng trong một nền văn học lành mạnh.