Biography

Từ rất sớm, Hồng Lĩnh đã tham gia các hoạt động phong trào của sinh viên và bắt đầu viết văn, với tác phẩm đầu tiên được đăng trên báo vào năm 1969. Năm 1972, bà xuất bản tập thơ đầu tay có tên Thơ Hồng Lĩnh (Con Đuông). Các ấn phẩm thơ khác bao gồm Đôi chuyện thường ngày (Văn nghệ Cửu Long, 1987) và Vườn đá (NXB Trẻ, 1995). Bà sử dụng Phạm Thị Quý để ký các tác phẩm văn học của mình trong khi cô sử dụng Hồng Lĩnh để thực hành hình ảnh của mình. Giống như người bạn đời Lê Triều Điển, bà cũng vẽ tranh và sản xuất gốm sứ ngoài việc là viết văn và làm thơ.

Các triển lãm bà từng tham dự bao gồm triển lãm nhóm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (1989) ; ‘Giữ Đất và Nước’, triển lãm tại Hội Mỹ Thuật, TPHCM  (2003) ; triển lãm đương đại tại làng du lịch Bình Quới (2003) ; triển lãm nhóm ở Hòn Khói, Nha Trang (2003) ; triển lãm đương đại tại Bảo tàng Mỹ thuật (2005) ; và triển lãm ‘Art contemporain et céramique’, Saint-Bonnet-le-Château (2019).