Biography

Hank Willis Thomas là nghệ sĩ nhiếp ảnh ý niệm với các sáng tác chủ yếu về đề tài bản sắc, lịch sử, và văn hóa đại chúng. Anh tốt nghiệm bằng cử nhân nghệ thuật từ Học viện nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York và nhận bằng thạc sỹ nhiếp ảnh cùng bằng thạc sỹ về phê bình thị giác từ trường Cao đẳng nghệ thuật California (CCA) tại San Franscisco. Thomas là giáo sư thỉnh giảng tại CCA và các chương trình thạc sỹ nghệ thuật tại Học viện Nghệ thuật Maryland và ICP/Bard (Trung tâm Nhiếp ảnh Quốc tế) và đã từng trình giảng tại Đại học Yale, Princeton, Bảo tàng nghệ thuật Birmingham và Bảo tàng du Quai tại Paris. Tác phẩm của anh từng được đăng trên các ấn bản như Reflections in Black (Norton, 2000), 25 under 25: Up-and-Coming American Phographers (CDS, 2003), 30 Americans (RFC, 2008). Chuyên khảo ‘Pitch Blackness’ của anh từng được đăng trên tạp chí Aperture vào năm 2008. Anh nhận được quỹ truyền thông mới từ Viện phim ảnh Tribeca và từng là nghệ sĩ cư trú tại Đại học John Hopkins. Năm 2011, Thomas là thành viên Viện W.E.B DuBois tại Đại học Havard. Tác phẩm của anh từng được trưng bày tại nhiều phòng tranh và bảo tàng trên khắp nước Mỹ và các nước khác, bao gồm Galerie Anna De Villepoix tại Paris, Annarumma 404 tại Milan, Studio Museum ở Harlem, và Trung tâm nghệ thuật Yerba Buena tại San Franscisco.

Thông tin thêm về nghệ sĩ có thể được tìm thấy theo đường dẫn này

https://www.artsy.net/artist/hank-willis-thomas