Biography

Gerardo Mosquera là một giám tuyển độc lập, nhà phê bình, nhà sử học nghệ thuật và nhà văn. Ông là một trong những nhà tổ chức của những phiên bản đầu, có ảnh hưởng lớn của Havana Biennial (1984, 1986 và 1989) và là giám tuyển theo hợp đồng tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Mới ở New York (1995-2009). Gerardo đã đảm đương nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc nghệ thuật của PHotoEspaña, Madrid (2011–2013), Giám tuyển chính cho Poly/Graphic San Juan Triennial lần 4 (2015-2016), đồng giám tuyển phiên bản 3 của Documents, Bắc Kinh (2016) và đồng giám tuyển Adiós Utopia: Giấc mơ và Dối lừa trong Nghệ thuật Cuba Từ năm 1950 (2017) tại Bảo tàng Mỹ thuật ở Houston và Trung tâm nghệ thuật Walker, Minneapolis. Hiện tại, ông là Giám đốc Nghệ thuật của Paiz Biennial, Guatemala. Là nhà phê bình và cây viết có tác phẩm xuất bản rộng rãi, ông cũng là cố vấn cho Rijksakademie van Beeldende Kusten ở Amsterdam từ năm 1995. Ông tư vấn cho Ngôi Nhà Châu Phi, Havana (1989), Hiệp hội Phê bình Nghệ thuật Quốc tế, Paris (1994-1995), Art in General, New York (2010), MUAC, Mexico City (2011), và Ủy ban lựa chọn giải thưởng Prince Claus (1998-2003).