Biography

Gabby Miller là một nghệ sĩ sống và làm việc ở Los Angeles. Cô cũng đã có thời gian lâu dài tại Hà Nội, nơi cô tổ chức dự án với Nhà Sàn Collective và Queer Forever Festival. Cô đã tham gia dự án Artesterium ở Tbilisi, Georgia, cũng như đồng tổ chức Hội nghị chuyên đề về nghệ thuật biểu diễn IN: ACT tại Hà Nội, và từng triển lãm tại Luggage Store Gallery, Museum of Capitalism, Trung tâm nghệ thuật Yerba Buena, SoMarts, Trung tâm nghệ thuật đương đại Aljira, Trung tâm nghệ thuật Boston và Random Parts Gallery. Phần lớn tác phẩm gần đây của cô được xây dựng dựa trên một trải nghiệm lưu trú sáng tác kéo dài ba tuần trên một con tàu chở hàng từ Oakland đến Trung Quốc. Gabby có bằng cử nhân ngành Nhân học tại Đại học Reed và hiện đang theo học bằng MFA về thực hành nghệ thuật tại Đại học UC Irvine.