Biography

Frédéric Sanchez là nghệ sỹ người Pháp, sinh năm 1983. Fred có buổi trình diễn độc lập đầu tiên ở Hà Nội (2006) nơi anh thường xuyên đến để phát triển các nghiên cứu của mình. Với nền tảng từ trường phái trừu tượng, các tác phẩm của Fred đã được trưng bày tại các triển lãm “Chân dung của tay môtô – nghệ sỹ” và “Họa sỹ như một nhà sưu tập” tại Trung tâm Quốc gia về nghệ thuật đương đại Grenoble, Pháp (2009), Bảo tàng Mỹ thuật La Chaux de Fond (2010), Bảo tàng nghệ thuật đương đại Tucson ở Arizona (2010/2011). Anh cũng tham gia các triễn lãm về toàn cầu hóa và du lịch như “Cosmotopia” tại Le Commun ở Geneva (2012), với anh đây là cơ hội thể hiện những khía cạnh khác trong nghệ thuật của mình như nghệ thuật điêu khắc liên quan đến văn hóa Việt Nam,hay những vật thể phổ biến trên đường phố Việt Nam.

Giám tuyển cũng là một phần trong công việc nghệ thuật của Frederic. Anh đã sáng tạo một phòng tranh di động mang tên “L’Éclair” để giới thiệu các dự án chung(www.l-eclair.fr). Gần đây vào năm 2013, anh tham gia một chương trình nghiên cứu sau Thạc sỹ tập hợp các nghệ sỹ để phát triển các nghiên cứu của họ về toàn cầu hóa ở Thượng Hải.