Biography

Eleonore Tran là một ứng cử viên Tiến sĩ tại Đại học Paris 8. Cô tốt nghiệp song bằng Lịch sử Nghệ thuật từ Đại học Panthéon Sorbonne và Văn học từ Đại học Paris Cité. Nghiên cứu của cô mang tính liên ngành, kết hợp nghệ thuật, xã hội học và lịch sử. Trong công trình luận án của mình, cô tiếp cận nghệ thuật nhiếp ảnh từ nhiều góc độ để khai thác khả năng của loại hình nghệ thuật này như một phương tiện lưu trữ ký ức của cộng đồng người Việt hải ngoại. Thông qua phân tích những tác phẩm của nghệ sĩ Việt Nam đương đại, cô quan sát phương thức nghệ thuật nhiếp ảnh vận hành như một mảnh ghép kiến tạo lại quá khứ và cũng là một phương tiện để dệt nên những tự sự mới về cái tôi và cộng đồng. Cô đã sáng tạo nội dung cho nhiều không gian nghệ thuật tại Việt Nam, bao gồm Vincom Center for Contemporary Art, Mơ Art Space và Photo Hanoi ‘23.