Biography

Dredge Byung’chu Kang là thạc sĩ nghệ thuật và là người dự bổ Tiến sĩ về Nhân chủng học và Dịch tễ học toàn cầu tại Đại học Emory ở Atlanta, Mỹ. Tiểu luận phê bình của ông đã xuất hiện trong tờ Gay and Lesbian Quarterly, Asian Studies Review, và Transgender Studies Quarterly. Luận án của Dredge, “Truy tầm người Á da trắng: sự phân rẽ chủng tộc của cộng đồng đồng tính ở Thái Lan “ lập luận rằng tầng lớp đồng tính nam trung lưu Thái Lan đang chuyển đối tượng yêu đương của họ qua một lớp châu Á mới được chủng tộc hoá: “châu Á trắng” (những người châu Á với nước da sáng màu từ các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan hay các nhóm Trung Quốc thiểu số với sức mạnh kinh tế vượt trội ở Đông Nam Á).