Biography

Docta là nghệ sĩ graffiti, nhà thiết kế và nghệ sĩ thơ trình diễn (slam) gốc Senegal, BỐ GIÀ thực sự của graffiti châu Phi, anh ấy là một trong những nghệ sĩ tiên phong của nghệ thuật đường phố này tại Tây Phi.

Các tùy biếm về chữ của Docta không có sự giới hạn, chúng bao gồm phong cách hoang dã, viết thư pháp, 3 chiều và mặt nạ châu Phi… trong khung cảnh màu sắc và kỹ thuật với nền tảng nghệ thuật tiềm thức, chuyển tải những thông điệp mạnh mẽ tới mọi thế hệ.

Graffiti của Docta phản ánh graffiti của châu Phi dưới góc nhìn toàn diện đầy đủ, thể loại graffiti mang tính kết nối, công dân xã hội và mang tính tâm linh, khuyến khích thống nhất trong sự đa dạng, và đồng thời cũng là dòng graffiti chiếm được vị trí xứng đáng trên sân chơi graffiti toàn cầu, chung hàng với những tên tuổi lớn khác trong mảng nghệ thuật đường phố này, như : MODE 2, JAY ONE, SEEN, T KID, SHAME, trong số những người khác…