Biography

Là một nghệ sĩ biểu diễn và nghiên cứu, Đoàn Thanh Toàn tìm đến múa nhằm kết nối cộng đồng, bàn về công lý và tưởng tượng một thế giới queer, bình đẳng. Cơ thể chứa đựng lịch sử, bản dạng, và tiềm năng – các tác phẩm của Toàn tô đậm những đường giao nhau ấy trên cơ thể người diễn. Toàn vừa quan tâm đến chính trị xã hội, vừa tìm kiếm giá trị trong bản chất của chuyển động và sự giao lưu cảm xúc giữa biên đạo múa, diễn viên và khán giả. Đồng thời, Toàn thách thức thẩm mỹ của múa hiện đại / đương đại phương Tây. Giải thuộc địa trong nghệ thuật múa và thông qua múa là một yếu tố quan trọng trong sứ mệnh của Toàn. Thực hành của Toàn thường hướng đến chữa – lành – queer, tính tự quyết của cơ thể, và những ham muốn mang tính phản kháng.