Biography

Đỗ Tường Linh tốt nghiệp cử nhân khoa lịch sử và phê bình nghệ thuật tại Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam và Thạc sĩ về Nghệ thuật đương đại và Lý thuyết nghệ thuật của Châu Á và Châu Phi tại SOAS (Đại học London), Anh Quốc. Nghiên cứu và thực hành giám tuyển của cô xoay quanh các chủ đề nghệ thuật và chính trị, chủ nghĩa ý niệm và nghiên cứu hậu thực dân. Cô đã tham gia vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam từ năm 2005 cũng như làm việc và cộng tác với các không gian nghệ thuật, gallery, dự án quan trọng như Art Vietnam Gallery, Quỹ nghệ thuật Đông Sơn, Open Academy (Hàn lâm mở), Nhà Sàn Studio, Hanoi Doclab, Hội đồng Anh và viện Goethe. Cô hiện là đồng sáng lập và giám đốc nghệ thuật của Six Space (www.sixspace.vn), một không gian độc lập cho nghệ thuật, giáo dục và các dự án cộng đồng ở Hà Nội, Việt Nam.