Biography

Đỗ Tấn Sĩ (sn. 1997, TP. Hồ Chí Minh) là một nhà soạn nhạc và nhà sản xuất âm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sĩ tự học đàn organ, bass và các nhạc cụ điện tử, dần dần hình thành một kiểu âm nhạc có phong cách riêng, sử dụng tiếng và nhạc để khám phá ma trận rối rắm của tâm tư. Anh cũng là nhà sản xuất âm nhạc cho nhiều tác phẩm thị giác như sắp đặt và video khi cảm âm trừu tượng và khả năng tạo âm nền của anh giúp tác phẩm phong phú hơn. Sĩ đồng sáng lập ban nhạc Rắn Cạp Đuôi với “mấy người bạn chơi nhạc kỳ lạ”; họ biểu diễn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.