Biography

Đỗ Hoàng Tường (b. 1960, Quang Nam, Vietnam)thuộc về một thế hệ có tầm ảnh hưởng của các họa sĩ trừu tượng ở  Nam Việt mà đã phải lặng lẽ chịu đựng, và bị ảnh hưỡng không thể phai mờ, bởi thời kỳ xung đột hỗn loạn giữa Bắc và Nam Việt (được thông thường gọi la ‘Chiến Tranh Việt Nam’.  Những hình thể tiêu biểu của Đỗ thường bị co giãn hơặc uốn nắn trong sự dằn vặt, những đôi chân trong tư thế tình dục hóa đi đôi với những cơ thể không cân đối như thể chúng đang tồn tại trong một thế giới dành cho sự ham muốn. Đỗ tốt nghiệp Truờng Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1984 và  đã được đại diện trong các bộ sưu tậư công cộng ở Viện Bảo tàng Mỹ thuật, Hà Nội và Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Anh hiện tại đang sinh sống ở thàng phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Những triển lãm tiêu biểu bao gồm: ‘Dawn: Four Artists from Vietnam’, Cuc Gallery, Hanoi, Vietnam, 2012; ‘of reveries and obsessions’, Galerie Quynh, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2010; ‘Beneath my skin’, ifa gallery, Shanghai, China, 2009; ‘Vietnam Mon Amour’, mc2gallery, Milan, Italy, 2009; ‘New Figuration in Vietnamese Painting and Sculpture’, Monash University, Australia, 2005.