Biography

Dewey Ambrosino (sn. 1967, Chicago, USA) sống và làm việc tại Los Angeles, Mỹ. Anh nhận bằng Cử nhân nghệ thuật Điêu khắc và cử nhân Thiết kế Công nghiệp tại Đại học Illinois, Chicago năm 1991 và Thạc sĩ Mỹ thuật ngành Nghệ thuật từ Viện Nghệ thuật California năm 1994. Các thực hành nghệ thuật của Ambrosino khảo nghiệm mối liên hệ giữa hiện tượng mỹ học và điều phối văn hóa thông qua một loạt các phương tiện khác nhau.