Biography

David Teh làm việc tại đại học quốc gia Singapore trong lĩnh vực lý thuyết phê bình và văn hoá thị giác. Những nghiên cứu của ông xoay quanh nghệ thuật đương đại Đông Nam Á. Từ 2005-09, ông làm việc tại Bangkok như một nhà phê bình độc lập và curator cho một số dự án như Platform (Phòng tranh Queen và The Art Center, đại học Chulalongkorn, 2006) và The More Things Change… (Festival phim thử nghiệm lần thứ 5, 2008). Gần đây David làm việc cùng Gridthiya Gaweewong để chỉ đạo nghệ thuật cho Unreal Asia (55. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen, Đức, 2009), sau đó, hỗ trợ tổ chức Video Vortex #7 (Yogyakarta, Indonesia, 2011). Triển lãm mới nhất của ông, TRANSMISSION đang có mặt tại Jim Thompson Art Center, Bangkok. Các bài viết của David đã xuất hiện trên tạp chí LEAP, Art Asia Pacific,  artforum.comArt & Australia và The Bangkok Post. Bài tiểu luận học thuật gần đây của ông được đăng trên Third Text and Afterall Journal. David cũng là giám đốc của Future Perfect, phòng tranh và không gian dự án mới tại Gillman Barracks, Singapore.