Biography

Tác phẩm của Đạt Vũ quan tâm đến khái niệm tái hiện, can thiệp và trình diễn. Lớn lên ở nhiều nơi khác nhau, từ Sài Gòn qua Singapore rồi đến Connecticut, anh dùng nhiếp ảnh để khám phá, làm quen với môi trường mới và hình thành bản sắc của mình vượt khỏi biên giới văn hóa và quốc gia.