Biography

Đào Tùng (sn.1982, HCMC, Việt Nam). Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Đào Tùng bắt đầu sáng tác là nghệ sĩ âm thanh và soạn nhạc. Anh đã cộng tác làm việc với nhiếu chương trình biểu diễn đương đại với các nghệ sĩ Việt Nam, Hàn Quốc và Mỹ. Hiện anh đang thử nghiệm với âm thanh, sắp đặt và video.