Biography

Clare Butcher là một nhà giáo dục nghệ thuật từ Zimbabwe, một người nấu ăn như một phần thực hành của mình. Cô là điều phối viên mảng giáo dục cho documenta 14 và đã dạy tại Gerrit Rietveld Academie, chương trình Thạc sĩ Giáo dục nghệ thuật của Viện Zwart và Đại học Cape Town. Cô đã nhận bằng Thạc sĩ Nghệ thuật từ Trường Nghiên cứu Mất-tích-học, một bằng Thạc sĩ Giám tuyển Lưu trữ từ Đại học Cape Town, và tham gia Chương trình Giám tuyển De Appel. Một số dự án hợp tác và cá nhân của Clare bao gồm Nam giới Dễ Quản lý Hơn Sông (2015); Những Nguyên Tắc Đóng Gói … trong hai triển lãm di chuyển (2012) và Nếu Một Ngọn Cây… trong Johannesbaurg Biennale lần hai (2012).