Biography

Cian Duggan lớn lên với nền văn hóa ván trượt (skate culture) từ những năm niên thiếu. Anh pha trộn cảm hứng từ văn hóa cọp ngầm (bootleg) và tự làm (DIY) với mối quan tâm đến vật liệu và thiết kế công nghiệp, kết hợp các hình dạng vừa hữu cơ, vừa lạ lẫm với các yếu tố con người và tượng trưng. Hầu hết tác phẩm của anh xuất hiện trên những bức tường và đường phố nơi anh đi qua.