Biography

Chu Hao Pei (sn.1990) là một nghệ sĩ thị giác sinh ra và sống tại Singapore. Được đào tạo chính thức về Truyền thông tương tác, Hao Pei bắt đầu thực hành tại Trường Nghệ thuật, Thiết kế & Truyền thông (ADM), Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore. Thực hành nghệ thuật của anh nghiên cứu cảnh quan sinh thái, xã hội và đô thị đang luôn thay đổi. Bằng cách đan xen tư liệu và can thiệp như một chiến lược, anh khám phá những xung đột và căng thẳng phát sinh từ các can thiệp chính quyền về tự nhiên và văn hóa. Quan trọng hơn, Hao Pei tra vấn mất mát, hoặc mất mát tiềm năng, trong di sản văn hóa và thiên nhiên như một chiến thuật để thu hút sự chú ý của chúng ta về các vấn đề mất mát về môi trường và văn hóa, cũng như thay đổi vật lý của cảnh quan.