Biography

Chi L. Nguyễn là một nghệ sĩ và nhà thiết kế đến từ Hà Nội. Với nền tảng truyền thông thị giác, Chi thực hành đa chất liệu thông qua các dự án nghệ thuật và thiết kế. Trong đó, chất liệu gương đã trở thành trọng tâm trong nghiên cứu và thực hành nghệ thuật của Chi, với lối thể nghiệm “phá huỷ đồng thời tái hiện” bằng kỹ thuật thủ công và cả xử lý với máy móc. Chi sẽ tiến hành tìm hiểu về kỹ thuật vẽ gương kính truyền thống tại Sài Gòn và các tỉnh miền Nam, với trọng tâm nghiên cứu những mô-típ trong văn hoá, tín ngưỡng dân gian và những biến thể trong cuộc sống hiện đại.