Biography

Ông Boris Dittrich là thành viên trong hội đồng quản trị của quỹ Hoàng tử Claus. Quỹ Hoàng tử Claus ra đời ngày 6 tháng 9 năm 1996 vào sinh nhật lần thứ 70 của hoàng tử Claus của vương quốc Hà Lan, nhằm ghi nhận và tri ân sự cống hiến của ngài cho văn hoá và phát triển cộng đồng. Quỹ Hoàng tử Claus nhận định rằng sự phát triển không chỉ đơn thuần là một quá trình đi lên về kinh tế, mà chủ yếu là một sự mở mang về văn hoá mà trong đó yếu tố con người đóng một vai trò quan trọng. Vì lý do này, Quỹ đưa ra cam kết thể hiện và thúc đẩy tầm quan trọng của sự phát triển văn hoá của các quốc gia

Ông Boris Dittrich cũng đang hoạt động về quyền lợi của người LGBT với tổ chức Human Rights Watch. Trước đó, ông Dittrich từng là một thành viên của nghị viện Hà Lan trong hơn 12 năm. Trước khi được bầu cử vào nghị viện, ông Dittrich từng là một thẩm phán tại toà án của hạt Alkmaar và một luật sư ở Amsterdam. Ông tu nghiệp tại trường đại học Leiden của vương quốc Hà Lan.