Biography

Arin Rungjang (sinh năm 1974 tại Bangkok) hiện sống và làm việc ở Bangkok. Thực hành của anh liên quan đến nhiều phương tiện khác nhau, phần lớn là video và tác phẩm sắp đặt theo không gian cụ thể (site-specific installation). Miệt mài đào sâu vào lịch sử và những trải nghiệm ngày qua ngày, Rungjang khảo sát tỉ mỉ và khéo léo nguồn tài liệu của mình, để rồi đưa ra một diễn giải khác cho các sự kiện trọng đại, thông qua lăng kính của nhiều sự kiện thứ yếu hơn. Bằng cách tăng cấp yếu tố liên đới thời gian và không gian, nghệ sĩ trông đợi người xem có thể tự tạo lập các tầng lớp ý nghĩa khác nhau đó. Sau một năm tại trường Beaux-Arts de Paris, trong xưởng làm việc của Christian Boltanski năm 2000, Rungjang tốt nghiệp bằng nghệ thuật thị giác tại đại học Silpakorn vào năm 2002. Triễn lãm gần đây bao gồm: ‘Giọt lệ Vàng’, ‘Golden Teardrop’, Pavilion của Thái Lan tại Venice Biennale 55 (2013); Sydney Biennale 18 (2012).