Biography

Tiến sĩ Anthea Gunn là Giám tuyển nghệ thuật cấp cao tại Bảo tàng Tưởng niệm Chiến tranh Úc, Canberra. Cô hoàn thành bằng tiến sĩ khoa lịch sử nghệ thuật với luận án “Trường phái Hiện thực Mô phỏng và Nghệ thuật Úc” năm 2010 tại ANU. Luận án của cô nghiên cứu các nghệ sĩ được coi là đi theo trường phái ‘Hiện thực Mô phỏng’ vào những năm 1960 và xem xét thực hành của họ trong bối cảnh nghệ thuật địa phương, quốc gia và quốc tế. Cô từng là giám tuyển phụ trách lịch sử xã hội tại Bảo tàng Quốc gia Úc (2008-13) và đã xuất bản trong Tạp chí Nghiên cứu Úc, Tạp chí Nghệ thuật Úc và New Zealand, Tạp chí Museum, Eyeline, Thời báo Canberra, The Conversation, vv. Cô đã tham gia tổ chức các triển lãm tại phòng trưng bày Landmarks, triển lãm Ngày Vinh Quang: Nước Úc năm 1913, và triển lãm trực tuyến Nghệ thuật quốc gia tại AWM. Cô có nhiều kinh nghiệm giám tuyển các tác phẩm nghệ thuật lớn và hiện đang dẫn đầu một chương trình cho các nghệ sĩ châu Á – Thái Bình Dương hồi đáp lại những lịch sử về xung đột trong khu vực.