Biography

Agung Hujatnika aka Agung Hujatnikajennong, sinh năm 1976 ở Tasikmalaya, Indonesia. Ông nhận bằng tiến sĩ khoa Nghệ thuật và Thiết kế tại Viện Công nghệ Bandung (ITB, 2012) ở Bandung, Indonesia, thực hiện các chương trình cư trú giám tuyển tại Úc và Nhật Bản. Từ năm 1999, ông đã đóng góp với vai trò nhà văn, và quản lí nhiều triển lãm và được giới thiệu trong các hội thảo quốc tế tại Indonesia và ngoài nước.