Sàn Art bắt nguồn như một không gian do nghệ sĩ vận hành. Ở Việt Nam nhà nước không trợ cấp cho những khởi xướng độc lập và rất khó để nhận được tài trợ cho nghệ thuật đương đại nên hoạt động của Sàn Art chủ yếu dựa vào những nguồn đóng góp hảo tâm và các quỹ hỗ trợ. Xin bày tỏ sự trân trọng đến những cá nhân và tổ chức dưới đây vì đã giúp chúng tôi xây dựng và duy trì nền tảng cho thử nghiệm nghệ thuật đến nay.

 • 98B Collaboratory 
 • Alba Natural Mineral Water
 • Albert M. Amon
 • Amarula
 • Anne France Viet Nam 2013
 • Art in Global Health
 • Arthouse Saigon
 • Artmon
 • Arts Collaboratory 
 • Arts Council England
 • Arts Initiative
 • Arup Gupta
 • Asia Center
 • Asia Link
 • Asia New Zealand Foundation
 • Asian Cultural Council
 • Audi
 • Audi Art Initiative 
 • Australia Council
 • Bamboo Curtain Studio 
 • Bio Screen
 • British Council Vietnam
 • Burger Collection
 • C.D.E.F
 • Carre d’Art
 • CDEF
 • Đia Project
 • DocLab
 • Dogma Prize
 • Ford Foundation
 • Foreign Affairs
 • Fundacion gilberto Alzate Avendano
 • Goethe Institute Vietnam
 • Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities
 • Ho Chi Minh Fine Arts Association
 • Hoa Sen University
 • Hôtel Des Arts
 • Institut Francais 
 • Institute of International Education 
 • Inter Media Art Institute
 • Japan Foundation
 • Kadist
 • Kingdom of the Netherlands 
 • Leo Wan
 • Manzi
 • Mike Ly and John Farmer
 • MinCultura
 • Ministry of Foreign Affairs 
 • MoT+++
 • My Duc Ceramics
 • Nagasaki International University
 • Oxford University Clinical Research Unit Viet Nam
 • Phuong My
 • Phuong Nam Corp
 • Post Vidai
 • Prince Claus Fund
 • Prosperidad Para Todos
 • Queensland Government 
 • Renaissance International School Saigon
 • RMIT University
 • Sa Sa Art Project
 • Sa Sa Bassac
 • Saigon Ranger
 • Salon Saigon
 • Sasebo Art
 • Secretaria De Cultura 
 • Snow Contemporary
 • Standard Chartered Bank Vietnam
 • The Factory Contemporary Arts Centre
 • The Nguyen Art Foundation 
 • The Observatory 
 • Tokyo Wonder Site
 • Tri Viet
 • Wayne Blank
 • Welcome Collection
 • Whitechapel Gallery

Tất cả hỗ trợ mà Sàn Art nhận được góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng cho nghệ thuật đương đại tại Việt Nam. Hiểu rằng hỗ trợ từ địa phương là cốt yếu để phát triển bền vững, trong năm 2019, Sàn Art sẽ khởi xướng một chương trình đặc biệt để xây dựng những Bộ Sưu Tập Nghệ Thuật mang tính Giáo Dục tại Việt Nam. Nếu bạn muốn biết thêm về chương trình, như để đóng góp hoặc hỏi về một tác phẩm nghệ thuật có thể sưu tập, xin để lại vài lời nhắn ở cột kế bên. Chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất có thể!

Lời nhắn của bạn tới Sàn Art