Thu treo

Trưng bày nhóm

Thời gian triển lãm: 10.2020 — 12.2020
Địa điểm: Sàn Art
Toà nhà Millennium Masteri
Phòng B6.16 & B6.17
132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
(vào từ cổng Nguyễn Hữu Hào)

Xem các tác phẩm tại đây

Với các tác phẩm: một bức hình nhỏ mang ký ức tập thể mờ nhoè, ưu tư của Yoo Soon-Mi; một ảnh tượng ghi lại trật tự xã hội của Phan Quang; một vật phẩm của Nguyễn Thị Thanh Mai rọi sáng vào một phương tiện y học hàng ngày xâm phạm cơ thể người nữ; những biến dạng mong manh mọc khắp cánh đồng trù phú của Lê Hoàng Bích Phương; một huân chương thiếc mang những suy tư về cái chết, hình phạt và di sản chiến tranh của Nguyễn Trần Nam; thực vật kỳ ảo trên giấy của Tuyền Nguyễn; những phân mảnh đan xen giữa văn bản, chỉ thêu và tin tức tai hại của Questal Tay; một ‘chân lý cuối cùng’ chơi đùa trên đất, vải và toan của Nguyễn Đức Phương.

Để biết thêm thông tin về các tác phẩm, vui lòng liên hệ: hello@san-art.org

Triển lãm này được hình thành với sự hỗ trợ của Quỹ Emergency Relief 2020 từ Viện Goethe HCM