Chính trị thơ

Khai mạc triển lãm: 17.10.2012@1800
Triển lãm mở tới: 12.12.2012
Địa điểm: Kadist Art Foundation
3289 20th Street
San Francisco, CA, USA

 

10 tiếng nói nói được nắm bắt một cách cường điệu qua ống kính máy quay để minh họa những sự phản ánh về đất nước Việt Nam và Cambodia đương đại. “Poetic Politic” là triển lãm nhóm bao gồm nhiếp ảnh đương đại, video và phim tài liệu, được Zoe Butt tuyển chọn và đồng tổ chức bởi Kadist Art Foundation, San Francisco và Sàn Art, TPHCM.

Có ý nghĩa gì khi sống trong một đất nước như Việt Nam khi những lời tung hô chủ nghĩa cộng sản giăng khắp đường phố, và kí ức của chiến tranh còn vọng lại trong phòng khách gia đình? Có ý nghĩa gì khi sống trong một đất nước nơi những hình thức nghệ thuật truyền thống còn thiếu đi sự đổi mới để phù hợp với xã hội đương đại? Có ý nghĩa gì khi một đất nước sở hữu những yếu tố dân tộc và văn hóa nơi mà bạn thường nhớ lại những ký ức phức tạp thông qua sự tổn thương, hình ảnh và chữ viết hơn là nhìn từ thực tại đang sống? Các nghệ sỹ Việt Nam và Cambodia sử dụng nhiếp ảnh và video để nắm bắt sự mâu thuẫn và ngược đời của việc sở hữu, sống và mơ về những  bối cảnh mà chúng thực sự kết nối nhưng cũng có thể bị loại bỏ. Điều hiển nhiên về bộ sưu tập tác phẩm này là sức mạnh của tính chuyển động mang lại cái nhìn phản ánh tình trạng xã hội mà những nghệ sỹ này đang quan tâm, chia sẻ và kể lại. Từ sự xâm lược lãnh thổ, áp lực phải tuân theo và thỏa hiệp với chính quyền; cho đến những mê tín dị đoan duy trì những thành kiến quen thuộc địa phương – triển lãm này là một cái lướt nhìn sẽ giải thích bằng hình ảnh và ẩn dụ về sự hiện diện của tiếng nói chính trị.