No soul for sale 2: A festival of independents

Khai mạc triển lãm: 14.05.2010 
Triển lãm mở tới 16.05.2010
Địa điểm: Tate Modern, London
Millennium Masteri Building
Unit B6.16 & B6.17
Bankside London SE1 9TG
United Kingdom

 

 

Sàn Art sẽ tham gia vào sự kiện ‘No Soul For Sale 2′ tại Tate Modern, London tuần này và giới thiệu các tác phẩm của các nghệ sĩ Nguyễn Minh Phước, Nguyễn Trinh Thi, Nguyễn Như Huy, The Propeller Group, DInh Q. Lê, Tuấn Andrew Nguyễn, Bùi Công Khánh và Sandrine Llouquet.

Một phần phòng đọc của Sàn Art cũng sẽ được lưu chuyển tới đây để giới thiệu với khách tham quan với hy vọng mở rộng sự hiểu biết thêm về Mỹ Thuật Việt Nam Đương Đại.